CULTUURGESCHIEDENIS Joris van Parys Oorlogsstudenten Brieven en dagboeken uit Gent tijdens de Eerste Wereldoorlog In de zomer van 1916 ging het derde jaar van de Eerste Wereldoorlog in zonder uitzicht op vrede. Omdat de Belgische universiteiten na de Duitse invasie gesloten bleven, hadden de laatstejaars van de middelbare scholen in 1914 en 1915 geen enkele mogelijkheid om een universitaire studie aan te vatten. In Vlaanderen veranderde dat toen de bezetter in oktober 1916 de Franstalige Rijksuniversiteit in Gent liet heropenen als Vlaamse Hogeschool. Terwijl de politieke implicaties en consequenties van de vervlaamsing onder Duitse voogdij uitgebreid zijn gedocumenteerd in publicaties over het activisme en de Flamenpolitik van de bezetter, kwamen niet­politieke aspecten veel minder en individuele ervaringen van studenten nauwelijks ter sprake. Des te waardevoller zijn de hier bijeengebrachte brieven en dagboeken die in privébezit bewaard bleven: fragmenten uit het dagboek van de Gentse Jet Mahy (19181919), het dagboek van haar jongere zus Adrienne (1913­1921) en Gentse brieven uit 1917 en 1918 van de Brusselse broers Max en Robert Lamberty aan hun moeder Anna de Raet in Brussel en hun vriend Raymond Brulez in Blankenberge. Geïllustreerd met unieke foto’s en documenten. Aan de hand van nooit eerder gepubliceerde egodocumenten vertelt Oorlogsstudenten de zeer uiteenlopende lotgevallen van deze jongeren aan ‘een hogeschool op betrekkelijk korte afstand van het front, waar men gedurende de cursussen de regelmatige donderslagen van de verafgelegen grote stukken hoorde, waar men ’s avonds terwijl 13 de studenten in het seminarie zaten (studiezalen) tijdens het beschieten van een geallieerde vlieger, de scherven van de granaten op de daken der universiteit hoorde vallen […] Recht bestuderen, terwijl er toch geen wet noch regel meer bestond. Denkwetten bestuderen, terwijl het geweld en de leugen triomfeerden….’ (Max Lamberty). Joris van Parys (1944) publiceerde eerder bij Houtekiet de meermaals bekroonde en herdrukte biografieën van Frans Masereel (Gouden Uil nonfictie 1995) en Cyriel Buysse (Prijs van de Vlaamse Provincies voor essay en monografie 2008). De biografie van Masereel werd vertaald in het Duits (1999) en het Frans (2008). In 2015 verscheen Gelukkig en vol droefenis. De werelden van Raymond Brulez (‘bevestigt de uitstekende reputatie van Van Parys als biograaf’, Ons Erfdeel). formaat 13 x 21 cm omvang ca. 128 blz uitvoering geïllustreerde paperback omslag Pascal Van Hoorebeke auteursfoto Wendy Huygebaert isbn 978 90 8924 664 6 e-isbn 978 90 8924 665 3 nur 680 prijs € 19,99 prijs e-book 12,99 verschijnt september 2018 9 789089 246646 Pagina 14

Pagina 16

Voor uitgaven, online artikelen en verenigingsbladen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw publicaties.

Houtekiet zomer 2018 Lees publicatie 3Home


You need flash player to view this online publication