FILOSOFIE Walter Weyns Marx begrijpen Een actuele inschatting van zijn denken Marx’ denken is uitermate actueel. Dat is misschien verrassend. Het kapitalisme is voorlopig nog niet door een fatale crisis aan haar eind gekomen. Revoluties braken her en der uit, maar niet daar waar Marx ze het meest verwachtte. Natuurlijk, er is veel ellende bij arbeiders, zeker in zogenaamde sweatshops in lageloonlanden en het revolutionair potentieel is niet helemaal weg. Toch blijft het een nuchter feit dat geen van Marx’ voorspellingen is uitgekomen, of toch niet zoals hij het zich had voorgesteld. En het is ook waar dat in zijn naam miljoenen mensen werden geknecht. Maar als je Marx opvat als de sprankelende dialecticus die hij in de eerste plaats was, dan komt zijn theorie in een ander licht te staan. Zij is dan geen verzameling voorspellingen, maar wel een aanzet tot bevrijding: een erkenning van de mens als een naar vrijheid en rechtvaardigheid snakkend sociaal wezen, vechtend tegen al wat die vrijheid verhindert. In dat opzicht heeft Marx geen spatje aan relevantie ingeboet. Dit boek doet Marx’ analyse van het kapitaal toegankelijk uit de doeken, het schetst in levendige bewoordingen de ontwikkeling van zijn denken en het maakt een kritische afweging van de actuele waarde van zijn ideeën. Walter Weyns (1958) doceert sociologie en cultuurkritiek aan de Universiteit Antwerpen. Hij beoefent de sociologie met open zinnen en op een essayistische manier. Hij schreef onder andere De sociologie van Jürgen Habermas, Het geval Canetti, Het tijdperk van de maatschappij, Klassieke sociologen en hun erfenis, Van mensen en dingen; een verkenning van onze socialiteit en hij (co­)redigeerde bundels over publieke intellectuelen, secularisatie, en over de ideologie genaamd ‘marktisme’. Hoe actueel zijn de ideeën van Marx 200 jaar na zijn geboorte? formaat 15,5 x 23,5 cm omvang 240 blz uitvoering geïllustreerde paperback omslag Jan Hendrickx isbn 978 90 8924 638 7 e-isbn 978 90 8924 639 4 nur 730 prijs € 19,99 prijs e-book 12,99 verschijnt april 2018 19 9 789089 246387 Pagina 20

Pagina 22

Voor brochures, online rapporten en studiegidsen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw gidsen.

Houtekiet voorjaar 2018 Lees publicatie 4Home


You need flash player to view this online publication