BIOGRAFIE Stefan van den Bossche Ge zijt zoveel mensen geweest Herman Teirlinck 1879-1967 Herman Teirlinck (1879­1967) behoort tot de tweede generatie van Van Nu en Straks, het avant­gar de tijdschrift dat eind negentiende, begin twintigste eeuw voor de literaire jongeren het hoogst bereikbare incarneerde. Later zou Teirlinck zich door zijn intelligentie en handigheid ook institutioneel onmisbaar maken: als ambtenaar, redacteur, correspondent, docent, adviseur van het koningshuis en nog veel meer. Dat deze schrijver van proza, essays en toneel vaak in de schijnwerpers heeft gestaan, is een understatement: het bronnenmateriaal over Teirlinck valt nauwelijks te overzien. Bovendien is Teirlinck een van de meest heruitgegeven, herdrukte en vertaalde Vlaamse auteurs. Recht doen aan een dergelijk veelvoudig getalenteerd man – auteur, regisseur, theater maker, tekenaar, boekontwerper, illustrator, begenadigd docent en causeur, stichter van tijdschriften en scholen, perfect tweetalige aristocraat met diplomatische allures – is geen sinecure. Voor het Vlaamse cultuurleven blijft Herman Teir linck van uitzonderlijk belang. Hij gaf Vlaanderen wel vaker een gezicht in het hele land. Hij was graag gezien, was alom tegenwoordig, leidde een bourgondisch leven en slaagde erin om het beste in mensen naar boven te halen. Hij was ook gewoon wie hij was: levenslustig en gezegend met een onblusbare dadendrang. Het kan niet anders of er zijn ook andere en zelfs onbekende kantjes aan dit lange en rijk gevulde leven. Stefan van den Bossche (1962) is als literatuurhistoricus en cultuurwetenschapper ver bonden aan de ku Leuven en aan uc Leuven­Limburg. In 2005 promoveerde hij tot doctor in de letteren aan de vu Amsterdam. Naast de biografie van Jan van Nijlen publiceerde hij talloze artikels en boeken. formaat 15,5 x 23,5 cm omvang 800 blz uitvoering gebonden, geïllustreerd omslag Jan Hendrickx isbn 978 90 8924 614 1 nur 321 prijs € 39,99 verschijnt december 2017 19 9 789089 246141 Pagina 20

Pagina 22

Voor sportbladen, online clubbladen en spaarprogramma zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw magazines.

HOUTEKIET brochure najaar 2017 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication