GESCHIEDENIS Dirk Verhofstadt De geschiedenis van het liberalisme Het liberalisme is de eerste ideologische stroming in de moderne geschiedenis. Dirk Verhofstadt beschrijft het ontstaan van de eerste liberale partijen in de wereld, de gestage opmars van het liberale denken in de negentiende eeuw met de afschaffing van de slavernij als hoogtepunt, maar ook de ondergang van de liberale democratieën tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw door het communisme, fascisme en nazisme. In 1947 kwamen liberale vertegenwoordigers uit de hele wereld bijeen in OxFord en stichtten er de Liberale Internationale. In datzelfde jaar werd ook de Mont Pèlerin Society opgericht. Ze zorgden voor een heropleving van het liberalisme tijdens de periode van de Koude Oorlog, de dekolonisatie en de golden sixties. Vanaf de jaren tachtig was het liberalisme bijzonder succesvol met de val van de Berlijnse Muur en de ineenstorting van het communisme als hoogtepunt. Rond het jaar 2000 waren er een record aantal liberale democratieën en leek de strijd tussen de ideologieën voorbij. Het voorbije decennium staat het liberalisme echter weer onder druk door de opkomst van extreemrechtse, nationalistische en populistische politici. De ideologische strijd van de eenentwintigste eeuw wordt er weer een tussen de open en de gesloten samenleving, tussen het liberalisme enerzijds en het nationalisme, het collectivisme en het populisme anderzijds. Dirk Verhofstadt beschrijft twaalf strijdpunten die bepalend zullen zijn voor de toekomst van het liberalisme. Dirk Verhofstadt (1955) is doctor in de moraalwetenschap en professor Media en Ethiek aan de Universiteit Gent. Hij schreef politiek­ filoso fi sche boeken zoals Het menselijk liberalisme, Pleidooi voor individua lis me en Atheïsme als basis voor de moraal waarin hij resoluut kiest voor een seculiere samenleving. In 2016 verscheen Salafisme versus democratie. ‘Een onmisbaar standaardwerk over de geschiedenis van de belangrijkste politieke ideologie van onze tijd.’ – Prof. dr. Paul Cliteur (Universiteit Leiden) ism Liberaal Archief Gent formaat 15,5 x 23,5 cm omvang 320 blz uitvoering luxe paperback omslag Jan Hendrickx isbn 978 90 8924 602 8 e-isbn 978 90 8924 625 7 nur 680 prijs € 24,99 prijs e-book 12,99 verschijnt november 2017 31 9 789089 246028 Pagina 32

Pagina 34

Voor clubmagazines, online onderwijs catalogi en studiegidsen zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw vakbladen.

HOUTEKIET brochure najaar 2017 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication