MENS EN MAATSCHAPPIJ Griet Vandermassen Dames voor Darwin Over feminisme en evolutietheorie Het feminisme kenmerkt zich niet echt door een biologisch geïnformeerde kijk op de seksen. Integendeel, veel feministen verzetten zich actief tegen verwijzingen naar de biologie ter verklaring van seksueel verschil. Er is echter een groeiende berg aanwijzingen dat veel psychologische sekseverschillen niet alleen aan onze opvoeding en cultuur liggen. Ze zijn een voorspelbaar gevolg van vele miljoenen jaren evolutie door natuurlijke en seksuele selectie. Houden we daar niet beter rekening mee als we proberen seksuele ongelijkheid te begrijpen? En hoe komt het dat die inzichten zo moeilijk doordringen binnen het feminisme? In deze update van Darwin voor dames verkent Griet Vandermassen het spanningsveld tussen het feminisme en de biologische wetenschappen. Ze brengt het nieuwste evolutionair-psychologisch onderzoek omtrent seksueel verschil in kaart en pleit voor een evolutionair geïnformeerd feminisme. Je kan perfect erkennen dat de seksen op een fundamenteel niveau van elkaar verschillen en toch feminist zijn. De verwerping van seksisme is immers gebaseerd op morele principes, niet op de stelling dat mannen en vrouwen identiek zijn. Griet Vandermassen is germaniste en doctor in de wijsbegeerte. Ze is auteur van Darwin voor dames. Over feminisme en evolutietheorie (2005) en coauteur van In Darwins woorden. Leven, werk en denken van Charles Darwin (met Chris Buskes en Ranne Hovius, 2009). Een feminisme dat er meer rekening mee houdt dat vrouwen geen mannen zijn, zou veel meer vrouwen aanspreken. formaat 15,5 x 23,5 cm omvang 288 blz uitvoering paperback omslag Buro Blikgoed auteursfoto Tim Deschaumes isbn 978 90 8924 701 8 ✒ Op basis van recent evolutionair-psychologisch onderzoek ✒ Voor iedereen die een heldere kijk wil op de seksen ✒ Voor de lezers van Mark Nelissen en Johan Braeckman 7 e-isbn 978 90 8924 674 5 nur 740/745 prijs € 21,99 prijs e-book 14,99 verschijnt april 2019 9 789089 247018 Pagina 8

Pagina 10

Heeft u een onderwijscatalogus, nxtbook of internet clubmagazines? Gebruik Online Touch: nieuwsbrief van pdf naar online converteren.

Houtekiet voorjaar 2019 Lees publicatie 4Home


You need flash player to view this online publication